безпрекословен

безпрекословен
прил. - категоричен, безусловен, абсолютен, повелителен, ултимативен, рязък, безпротиворечив, неоспорим
прил. - безропотен, покорен, смирен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • задължителен — прил. наложителен, необходим, нужен, насъщ, належащ, неотложен прил. обезателен, безусловен, абсолютен, по дълг, по задължение, по заповед, по принуда, по длъжност, безпрекословен прил. насилствен, принудителен, наложен, принуден …   Български синонимен речник

  • неоспорим — прил. безспорен, несъмнен, безсъмнен, необорим, неопровержим прил. доказан, обоснован, обяснен, установен, изпитан, пробван, проверен прил. признат, общопризнат, всепризнат, приет, общоприет прил. ясен, явен, недвусмислен, логичен, истински,… …   Български синонимен речник

  • несъмнен — прил. неоспорим, безспорен, безсъмнен, необорим, неопровержим прил. доказан, обоснован, обяснен, установен, изпитан, пробван, проверен прил. признат, общопризнат, всепризнат, приет, общоприет прил. ясен, явен, недвусмислен, логичен, истински,… …   Български синонимен речник

  • ултимативен — прил. категоричен, заповеден, повелителен, безпрекословен, безусловен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”